epac/eacn

Служители на „Вътрешна сигурност“- МВР участва в 20-та годишна конференция и общо събрание на ЕРАС/ЕАСN

След почти двугодишно прекъсване събитието осигури важна платформа за професионални и лични дискусии и обмен на опит между членовете на EPAC/EACN. Проведената традиционна годишна среща на ЕРАС/ЕАСN акцентира върху оценката на работата на националните структури по посока на превенцията и противодействието на корупцията, очертаване на основните предизвикателства и приоритети на партньорските държави през следващата година.

Програмата бе фокусирана върху използваните и иновативни механизми на държавите членки на Мрежата по линия на превенция и противодействие на корупцията и необходимостта на полицейските звена да прилагат нови и иновативни подходи в борбата с корупцията и повишаване на ефективността на използваните лостове за превенция и противодействие на корупцията и подобряване на сътрудничеството между регионалните структури.

В двата дни на конференцията изявени лектори от международни организации и членове на EPAC/EACN обсъждаха теми, свързани с върховенството на закона, антикорупцията, независимостта на автономни агенции, достъпа до информация.

Наред с останалите акценти бе представянето на наръчника „Интегритет на ЕС“, връчване на наградите EPAC/EACN за 2021 г.

Като пълноправни членове на EPAC/EACN представителите на България взеха участие в избора на нов управителен борд на Мрежата на европейските партньори срещу корупцията.