кат

От 1 януари 2022 г. и патрулни полицаи ще спират шофьорите за проверка

От 1 януари 2021 година служители на "Охранителна полиция" ще имат право да осъществяват контрол на пътя. Досега пътните проверки бяха приоритет на служителите на "Пътна полиция". Преди няколко дни обаче в областните дирекции е получена заповед на служебния вътрешен министър Бойко Рашков, в която има указания за разширяване на кръга служители, които ще могат да извършват проверки на пътя, съобщи TrafficNews.bg.

През 2014 година след серия корупционни скандали, МВР предприе мерки за борба с корупцията. Вътрешният министър Веселин Вучков обяви, че вече само служители на „Пътна полиция” ще могат да спират шофьорите. Основната цел на направените промени бе да се ограничи до минимум прекият контакт между служителите, осъществяващи пътен контрол, и водачите. Бяха въведени т. нар боди камери, които записваха всички действия на проверяващите и проверяваните водачи.

Тогава също бе въведено изискване спирането на автомобили за проверка за Закона за движение по пътищата до става само от пътни полицаи, на предварително оповестени места, на които има най-малко два патрулни автомобила, като действията на полицаите се заснемат с видеокамера. На по-късен етап предварителното оповестяване отпадна.

Как промените ще се отразят на пътната обстановка и дали това ще доведе до намаляване на нарушенията на водачите, предстои да разберем. В оставащите дни до Нова година, служителите от Охранителна полиця ще трябва да бъдат обучени да борявят с актуалната нормативна база. От 23 декември обаче влизат и редица изменения в  Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), които бяха приети от Народното събрание още през 2020 г. Това вероятно допълнително ще затрудни служителите. Съдебната практика показва, че голям процент от издадените наказателни постановления се отменят от съда, заради грешки при съставянето им. 

Проверяващите полицаи трябва да бъдат оборудвани с камери, записващи устрйства, безжични микрофони, а патрулните автомобили трябва да бъдат снабдени с GPS-и интернет.