заповед правосъдно ведомство

Дългоочаквана заповед за пропускателния режим в сградите на съдебната власт е факт

Заповед за оптимизиране на пропускателния режим в сградите и обектите на съдебната власт най-сетне стана факт.

Благодарение на активните действия и настоявания на Висшия адвокатски съвет, служебният министър Иван Демерджиев издаде Заповед № ЛС-04-756/10.12.2021 г., според която, при наличие на входове с физическа охрана за съдии, прокурори, следователи и служители, през тях ще бъдат допускани и адвокати и съдебни заседатели, които удостоверят самоличността си.

Както е известно, с писмо на председателят на Висшия адвокатски съвет д-р Ивайло Дерменджиев се припомня за проведена среща с тогавашния служебен министър Янаки Стоилов. На срещата бяха поети ангажименти от страна на министерството, свързани с оптимизирането на пропускателния режим в сградите и обектите на съдебната власт.

От страна на ВАдвС тогава участваха зам.-председателите Ина Лулчева и Валя Гигова. Сегашният служебен министър Иван Демерджиев, тогава заместник на Янаки Стоилов, също участва в обсъждането на темата.