гешев мораал

Иван Гешев се срещна с Хан Мораал

Главният прокурор Иван Гешев проведе работна среща с Хан Мораал – генерален секретар на Международната асоциация на прокурорите. Той бе на посещение в София по повод организираната от Прокуратурата на Република България конференция „Съдебна реформа. Специализирано правосъдие“. В работната среща участваха и заместник-главните прокурори Красимира Филипова и Даниела Машева, както и завеждащият отдел „Международен“ във ВКП Цветомир Йосифов.

Обсъдена бе работата на прокуратурата и предизвикателствата пред работещите в нея, както и необходимостта от опазване независимостта на магистратите с цел гарантиране обективността и върховенството на правото.

Акцент в разговорите бе и готовността на Международната асоциация на прокурорите за активен диалог и сътрудничество с Прокуратурата на Република България по линия на запазване на интегритета, гарантиране спазването на човешките права и осигуряване на необходимите условия за независимо изпълнение на професионалните задължения на прокурорите в страната.