съд ловеч

В Ловеч осъдиха мъж за данъчно престъпление

Върховният касационен съд потвърди решение на Великотърновския апелативен съд и окончателно осъди, по повдигнатото от Окръжна прокуратура-Ловеч обвинение, мъж за неплащане на данъчни задължения.  За престъпното деяние му бе наложено наказание 18 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим. Подсъдимият е осъден да заплати на ТД на НАП-В. Търново, офис Ловеч, сумата от 18 427  лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди в резултат на престъплението.

В. Б.  бе предаден на съд от ОП-Ловеч и признат за виновен от три съдебни инстанции за това, че при условията на продължавано престъпление, в качеството си на управител и на съдружник на търговско дружество, в ТД на НАП – Велико Търново, офис – Ловеч, чрез посредствено извършителство на друго лице, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС. Общият размер на недекларираните данъчни задължения по ЗДДС, след приспадане на реално внесените  задължения, е в размер на 18 427 лв. и представлява особено големи размери.

Решението на ВКС не подлежи на обжалване.