Автомагистрала "Хемус" Бойко Рашков

Законът за движение по пътищата кацна на мушката на Бойко Рашков

Министърът на вътрешните работи Бойко Рашков определи работна група, която да направи анализ на действащия Закон за движение по пътищата, съобщиха от МВР.

Целта е да се направи цялостен преглед на нормативната база. В мотивите към заповедта е посочено, че в условията на сегашния ЗДвП не се постигат в цялост целите, заложени в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България – 2021-2030 г. 

От МВР посочват още, че за да се намали броят на катастрофите и на пострадалите, е нужно да се продължат усилията за усъвършенстване на нормативната база, регламентираща правилата за движение по пътищата, задълженията и отговорностите на всички участници. Специално внимание групата трябва да обърне и на отговорностите на всички институции по отношение на пътната безопасност и взаимодействието им.

На базата на анализа ще бъдат изготвени конкретни предложения и препоръки, включително дали е необходим изцяло нов закон. Те ще бъдат подложени на широка дискусия с участието на експерти и представители на всички структури, ангажирани с проблемите на пътната безопасност, допълват от МВР.