гешев киев

В Киев Иван Гешев се срещна с главния прокурор на Украйна Ирина Венедиктова

Главният прокурор Иван Гешев проведе работна среща с главния прокурор на Украйна Ирина Венедиктова в рамките на Международния антикорупционен форум „Клептокрация и незаконни финансови потоци“, състоял се в гр. Киев, Украйна.

Предмет на разговора бяха теми от взаимен интерес за двете прокуратури и потенциалните възможности за оптимизиране на работния процес с цел провеждането на успешни трансгранични разследвания и борба срещу престъпността, гарантиращи сигурността на гражданите. Двете страни затвърдиха традиционно ползотворното сътрудничество между институциите.

"Винаги сме имали тясно и ефективно сътрудничество с прокуратурата на България и съм убедена, че личните контакти ще ни помогнат в по-нататъшната ни работа“, подчерта украинският главен прокурор Венедиктова. Главният прокурор Иван Гешев от своя страна увери, че украинската прокуратура винаги може да разчита на ползотворен диалог с българските колеги.

Главните прокурори на двете страни акцентираха върху конкретни примери за съвместна работа в областта на международната правна помощ, в частност процедурата по екстрадиция. Обсъдено бе и отстояване принципите на върховенство на правото, както и независимостта на прокурорите.