ВАС

Проф. Кино Лазаров получи посмъртно почетния знак на ВАС за изключителен принос в развитието на административното право и процес

Професор Кино Лазаров получи посмъртно юбилейния почетен знак за Върховния административен съд за своя изключителен принос в развитието на административото право и процес. Отличието прие неговата съпруга Живка Лазарова по време на тържественото честване на 25-годишнината от възстановяването на Върховния административен съд (ВАС) в Народния театър „Иван Вазов“.

„Професор Кино Лазаров е автор на повече от 100 научни съчинения в областта на научното право и процес, неговите трудове са известни във Франция, Германия, Полша, Русия. Той остави името си като председател на комисията по изготвяне на съвременния Административнопроцесуален кодекс. Професор Кино Лазаров е учител на голяма част от присъстващите в тази зала“, отбеляза при връчването на високото отличие председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков.

Вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова връчи юбилеен знак на Владислав Славов за неговия принос при възстановяването на дейността на ВАС.
„В своята мисия вие стриктно спазвате буквата на закона, а и във всяко свое решение оставяте себе си и своята отговорност“, заяви вицепрезидентът Йотова по време на речта си в Народния театър и изтъкна, че и по време на пандемията ВАС е заслужил признание за своята дейност не само в страната, но и на европейско ниво. „Многобройните жалби до Върховния административен съд са мерило не само за всекидневните ви усилия, но и за голямото доверие на гражданите, че ще възстановите законността и справедливостта“, каза вицепрезидентът.

Поздравления за празника изпрати президентът Румен Радев. „Опасенията, изказвани в теорията преди години, че административните съдии ще случат повече на интересите на държавата, отколкото на засегнатите, днес не намират потвърждение. Напротив – административното правосъдие е извоювало заслужено полагащо се място като самостоятелен клон в съдебната система“, се казва в него. Държавният глава призова върховните съдии „да бъдат активна страна в утвърждаването на върховенството на правото и на доверието в българското правосъдие с разум и отговорност.“

Еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс отправи видео обръщение към върховните съдии. „Искам да ви благодаря за работата ви за по-ефективна съдебна система и за усилията ви за укрепването на върховенството на закона във вашата страна. Върховенството на закона е основополагащ фактор за Европейския съюз и наш общ дълг е да гарантираме, че то е насърчавано и защитено по всяко време“, каза еврокомисарят.

Той говори за доклада за върховенството на закона, който за първи път беше изготвен миналата година. „Приветствам факта, че България беше една от първите страни, които участваха в този непредубеден преглед. Воден от този дух ви насърчавам да използвате по най-добрия начин доклада за национален дебат относно напредъка по отношение на върховенството на закона. Ангажирам се да участвам активно в подобни дебати в целия Европейски съюз“, допълни еврокомисарят по правосъдие Дидие Рейндерс.
„Винаги можем да подобрим правосъдието и върховенството на закона. Нека заедно постигнем напредък в това“, заяви еврокомисарят по правосъдието.

В обръщението си към колегите си председателят на ВАС Георги Чолаков напомни думите на акад. Петко Стайнов, че „историята на административното правосъдие е история на възшествието на правовата държава, тъй като административното правосъдие се явява една от най-необходимите предпоставки на идеята за правова държава“. „Този исторически цитат и днешният празник ми дават увереността да подчертая дълбоко вкорененото в традициите на административното правосъдие усещане за мисия, значимост и дълг към демократичността и развитието на правовата държава“, каза Чолаков. И допълни, че съдът трябва да носи консерватизъм, но и да бъде отзивчив към пулса на епохата си.
„И тъй като съдът не трябва да бъде източник нито на хвалебствия, нито на съжаление, а преди всичко – на обективност и справедливост, то правилния подход изисква на ден като днешния да споменем следното: Единици са държавите по света, особено в европейския съюз, където съществува Върховен съд с подобна натовареност като Върховния административен съд. От възстановяването на дейността си – до ден днешен, ВАС е образувал и разгледал над 320 000 дела.

Разбира се, правото и справедливостта не са и не могат да бъдат само числа. Затова съм длъжен да подчертая, зад делата ни стои отговорност, компетентност и много вложен труд.
Над 320 хиляди дела е образувал и приключил Върховният административен съд от възстановяването си досега. Близо 540 000 са образуваните и приключени дела от 28-те административни съдилища от създаването им досега. На системата се падат близо една пета от същностните съдебни актове, постановени във всички съдилища в страната.