сгс

Жена, сложила си в джоба 352 606.50 лв., е с обвинение за присвояване

Софийска градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт в Софийски градски съд (СГС) срещу Д. Й., на 44 години, за престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. чл. 201 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Според обвинението през периода 2017 г. – 2018 г., в София, при условията на продължавана престъпна дейност – с 51 деяния, в качеството си на длъжностно лице – търговски пълномощник на „А. Т.“ ЕООД, обвиняемата Д. Й. присвоила чужди пари, поверени ѝ да ги пази и управлява.

Парите били собственост на търговско дружество „А. Т.“ ЕООД, а обвиняемата била упълномощена от управителите и законни представители на дружеството да получава от негово име суми, да оперира и се разпорежда със средствата по дружествените банкови сметки, при условия, каквито намери за добре без ограничения на сумите. Лично двамата управители представили в офиси на банка търговски пълномощни в полза на обвиняемата и така Д. Й. получила юридическа и фактическа възможност безпрепятствено да се разпорежда в свой личен користен интерес с авоарите по сметката на дружеството.

От 17 октомври 2017 г. до 13 март 2018 г. включително, в столични офиси на банката, обвиняемата Д. Й. 51 пъти изтеглила от сметката на дружеството на каса с основание „служебни аванси“ различни суми, чиято обща стойност възлизала на 472 050.00 лв., от които присвоила 352 606.50 лв.

Присвоената сума е в особено големи размери, а престъплението представлява особено тежък случай.

Обвиняемата Д. Й. е българка, с висше образование, неосъждана.

В подкрепа на обвинението са събраните в хода на разследването свидетелски показания, финансово-счетоводна експертиза, веществено доказателство, писмени доказателства и писмени доказателствени средства.

Очаква се СГС да насрочи разпоредително заседание по делото.