ек

ЕС засилва контрола над продукти, свързани с обезлесяването и деградацията на горите

Над 19 млрд. долара ще бъдат вложени за спиране на изсичането на горите по света. Това предвижда първото голямо споразумение, сключено по време на срещата на върха за климата в Глазгоу.  България е една от 130-те държави, които се ангажираха с глобалния план за опазване на горите и  спиране на обезлесяването до 2030 г., съобщи Георги Стефанов, ръководител на „Климат и енергия“ и представител на WWF – България на срещата.

Само няколко дни  след като световните лидери подписаха план на конференцията на ООН за изменението на климата COP26 за обръщане на обезлесяването, изпълнителната власт на ЕС в сряда, 17 ноември, предложи проект на закон, изискващ от компаниите да докажат, че селскостопанските стоки за 450-те милиона потребители в ЕС не са свързани за рязане на дървета. Новите правила имат за цел да гарантират, че продуктите, закупени и използвани от гражданите на ЕС, не допринасят за глобалното обезлесяване и деградацията на горите, разясни Добромир Добринов, старши експерт, „Природозащитно законодателство“ в WWF-България:

С регламента се определят задължителни правила за надлежна проверка от страна на операторите, които предлагат на пазара на ЕС определени продукти, свързани с обезлесяването и деградацията на горите — соя, говеждо месо, палмово масло, дървесина, какао и кафе, както и някои производни продукти, като кожи, шоколад и мебели. Целта е на пазара на ЕС да се допускат само продукти, несвързани с обезлесяването, и законни продукти (в съответствие със законодателството на държавите на произход).

От операторите ще се изисква да събират географските координати на площите, където са произведени стоките, които предлагат на пазара. Целта на тази строга мярка за проследяване е да се гарантира, че на пазара на ЕС влизат само продукти, несвързани с обезлесяване, и че правоприлагащите органи в държавите членки разполагат с необходимите средства, за да контролират това.

Чрез система за сравнителен анализ, управлявана от Комисията, ще се идентифицират държавите с нисък, стандартен или висок риск от производство на стоки или продукти, което е свързано с обезлесяване или не е в съответствие със законодателството на държавата производител. Задълженията на операторите и компетентните органи ще варират в зависимост от равнището на риска в съответната държава или регион на производство, като за продуктите от райони с нисък риск ще се прилагат опростени задължения за надлежна проверка, а за тези от райони с висок риск контролът ще е засилен.

Като част от своите системи за надлежна проверка операторите ще трябва да преминават през три етапа, каза Добромир Добринов и ги разясни:

Първо, те ще трябва да осигурят достъп до информация за стоката, количеството, доставчика, държавата на производство и т.н. Основно изискване на този етап е получаването на географските координати на площите, където са произведени стоките, предлагани на пазара. Тъй като обезлесяването е свързано с промени в земеползването, наблюдението на обезлесяването изисква точна връзка между стоките и продуктите, предлагани на пазара на ЕС, и площите, върху които те са произведени. Използването на геолокационни координати е най-простият и най-разходноефективният начин за получаване на географската информация, от която органите се нуждаят, за да проверяват дали продуктите и стоките са свързани с обезлесяване. Очаква се съчетаването на географското позициониране с дистанционно наблюдение чрез сателитни изображения да доведе до по-голяма ефективност на регламента.

На втория етап компаниите ще трябва да използват информацията за площите, където се произвеждат стоките, за да анализират и оценят риска по веригата на доставки.

На третия етап те ще трябва да предприемат адекватни и пропорционални мерки за смекчаване на риска.

Целта на новите правила е предотвратяване на обезлесяването и деградацията на горите. Това означава също така намаляване с поне 31,9 милиона тона на година на въглеродните емисии в атмосферата, дължащи се на потреблението и производството в ЕС на съответните стоки, което може да доведе до икономии в размер на поне 3,2 млрд. евро годишно, обобщи Добромир Добринов.

Новата инициатива на  Комисията има за цел да предостави инструментите, необходими за преминаване на ЕС към кръгова икономика, опазване на природата и повишаване на екологичните стандарти в ЕС и в световен мащаб.