мвр

Функционален анализ на МВР и ДАНС ще определи бъдещето им

Първоначалните преговори между "Продължаваме промяната" (ПП), "Демократи за България" (ДБ), "Има такъв народ" (ИТН) и БСП за постигане на коалиционно споразумение по важната тема "Вътрешна сигурност" приключиха в четвъртък (25 ноември) с усещане, че е възможно съгласие при изграждането на законодателство и стратегия за бъдещето на сектора. 

 

Дискусията протече на приливи и отливи, в които се редуваха концептуални виждания за сектора, както и детайлни акценти върху дейността на отделни институции, имащи отношение към вътрешната сигурност. Участниците в обсъждането обаче успяха да формулират поне 30 точки, по които постигнаха съгласие за бъдещата работа на министерства и агенции в сектора.

Логично първата точка е работата на МВР. Участниците в обсъждането бяха единодушни, че трябва да бъде извършен функционален анализ и цялостен преглед на дейността на министерството, след което да се мисли за оптимизиране на структурата и състава му. Или пък за

цялостно преструктуриране на ведомството

и преформулиране на задачите му.

Всъщност, функционалният анализ трябва да отговори на големия въпрос "Необходим ли е нов закон за ведомството и нова правна рамка за структурата и задачите му?" Ето защо в извършването на този анализ трябва да бъдат включени независими експерти, служители и синдикалисти от МВР, народни представители и "бюджетари" от Министерството на финансите.

Според преговарящите, в момента е необходимо синхронизиране на нормативната уредба, върху която стъпва дейността на вътрешното ведомство. И най-вече – между Закона за МВР и Закона за държавния служител, защото точно тези два акта "фиксират" категориите на служители в министерството и "уреждат" и недостатъците в схемите за заплащане и кариерно развитие.

Преговарящите се обединиха около тезата, че функционалният анализ ще отвори вратите за въвеждане на ефективна методология за регистриране на престъпленията и поддържане на статистическите база данни, както и за разтоварване на МВР от куп несвойствени административни дейности – регистрация на автомобили, нови документи за самоличност и т.н.

Участниците в разговора се съгласиха за по-широко използване на видеонаблюдение и технически средства за превенция на престъпността в малките населени места, за съставянето на нова полицейска карта и за привличането на представители от различните етнически общности за сътрудничество с полицейските органи по места.

С консенсус бе прието предложението за

създаването на нов Институт по криминалистика и криминология

– от европейски тип, където да се съсредоточи научно-развойната и обучителната дейност в тази област. Без никакви възражения бе прието и предложението за обучение и специализация на криминалистите и криминолозите в чужбина, и идеята за създаде на система за съхранение на доказателства от проведени разследвания.

На шесто място участниците се съгласиха, че е необходимо да се изгради система и критерии за справедливо възнаграждение на служителите в МВР.

Киберпространството и престъпността във виртуалното пространство също привлякоха вниманието на участниците в дискусията. Те записаха, че Главна дирекция" Борба с организираната престъпност" трябва да засили взаимодействието си с другите партньорски служби в борбата с киберпрестъпността. Беше подхвърлена и идеята за създаване на самостоятелна "ресорна" структура – Главна дирекция за борба с киберпрестъпността.

Важна част от дейността на МВР е юридическото обучение във връзка с противодействието на домашното насилие, езиковото обучението, правата на човека, съпътстващото специфично обучение по криминалистика и видове престъпност, водене на интервю, разпити.

С консенсус бе прието предложението за

оптимизиране на полицейското разузнаване,

известно и като оперативно-издирвателна дейност. Като част от този процес бе обсъдена и възможността внедряването на полицаи под прикритие да бъде извадено от Закона за специалните разузнавателни средства, т.е. да бъде освободено от десетките бюрократични спънки, пречещи на по-експедитивното му прилагане.

Равен достъп до сигурност – това единодушно бе прието от участниците в дискусията, които имат предвид съществуването на прослойки в обществото, ползващи се от специален режим на охрана, при това – от няколко ведомства. Стана дума за ограничаване на обхвата на Закона за НСО и премахване на дублиращите функции, вменени на подобни звена в МВР. Прието бе да се извърши преглед и актуализация на Закона за НСО.

Всички участници в дискусията одобриха създаването на система за професионално обучение и образование на всички служителите в сектор "Сигурност", както редовно проверяване на интегритета им.

Особено внимание бе отделено

на проблема с прането на мръсни пари

и съществуващите мерки за противодействие на този криминален бизнес.

В тази връзка бе решено и да се засили взаимодействието между ДАНС, НАП, КФН, ГДБОП и БНБ. Участниците в дискусията приеха повечето предложения на ИТН, сред които анализ на свършеното до момента, изработване на подзаконови актове за ефективно сътрудничество, анализ на възможностите за проникване на мръсни пари отвън и обособяване на икономически сектори, забранени за офшорни компании…

Единодушно беше прието предложението ДАНС също да бъде "подложена" на пълен функционален анализ. Одобрена бе и идеята за затягане на парламентарния контрол върху дейността на специалните служби чрез периодично участие на шефовете им в работата на Народното събрание.

Необходими са и законодателни промени в областта на обществените поръчки, промени в Закона за СРС по отношение на ограничаване на броя на ведомствата, прилагащи спецсредства, прецизиране на исканията за употреба на СРС-та, освобождаване на Националното бюро за контрол на СРС от опеката и влиянието на ДАНС.

Към края на панела, в дискусията се включи и Валентин Попов – председател на УС на СФСМВР. Той призова за спешни действия на бъдещото ново ръководство на МВР по отношение на служителите, които работят на терен. Да се разтоварят от бумащина и несвойствени задължения и дейности, бе записано в приетите предложения.

Обсъждането приключи след като участниците в преговорите се съгласиха да започне работа по изработването на нови образци униформи в полицията и защитни облекла за пожарникарите.