Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)

Бен Хън Агро ЕООД отнесе 61 870 лв. глоба за имитация

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК (имитация) от страна на „Бен Хън Агро“ ООД и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 61 870 лв. (1 % от общия му оборот за финансовата 2020 г.).

В хода на проучването по преписката, образувана по искане на „Бибендум“ ООД, е установено, че в периода от декември 2020 г. до настоящия момент „Бен Хън Агро“ ООД предлага на българския пазар вина, чийто външен вид силно наподобява този на вината, предлагани от „Бибендум“ ООД.

Цялостният външен вид на предлаганите от „Бен Хън Агро“ ООД вина създава обективна предпоставка за въвеждане в заблуждение на потребителите, както и възможност за увреждане интересите на конкурентите и води към извод, че ответното дружество е целяло чрез имитацията да постигне по-добра реализация на собствените си продукти.