Прокуратура на Република България

ПРБ: Нарушения и престъпления през втория тур на изборите за президент

Дежурното звено във Върховна касационна прокуратура, ангажирано с обобщаване на постъпващата от прокуратурите в страна информация за извършени престъпления и нарушения, свързани с провеждания втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на 21.11.2021г., предоставя следната актуализирана информация:

От стартиране на предизборната кампания за президент и вицепрезидент до 14,00 ч. на 21.11.2021г. общият брой на преписките  е 140, а образуваните досъдебни производства за същия период са 29.

По апелативни райони разпределението на наблюдаваните производства е, както следва: АП-София – 3, АП-Бургас – 1, АП-Пловдив – 15, АП-Варна – 9, АП Велико Търново – 1.

С оглед липсата на достатъчно събрани от страна на органите на МВР данни за извършено престъпление, са постановени общо 109 отказа за  образуване на досъдебно производство във връзка с вота за президент и вицепрезидент.

Продължава работата на създадените областни междуведомствени звена с цел противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите. 

След обработка и обобщение на постъпващите и към момента данни, дежурното звено към Върховна касационна прокуратура ще предостави допълнителна информация.