пламена дичева атанасова

Пламена Дичева-Атанасова е зам.-окръжен прокурор на Габрово

Прокурор Пламена ДичеваАтанасова встъпи в длъжност зам.- окръжен прокурор на Габрово. Прокурор Дичева е назначена на длъжността с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по предложение на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Габрово Милчо Генжов при формирането на екипа му.

Прокурор Дичева е завършила Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Работила е в Прокуратурата повече от 25 години. Професионалната си кариера започва на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура  Габрово. Заемала е длъжностите „прокурор“ и „заместник- районен прокурор“ на Районна прокуратура  Габрово.

От 25 април 2016 г. до 25 април 2021 г. е административен ръководител на Районна прокуратура – Габрово, след което изпълнява функциите административен ръководител на Районна прокуратура – Габрово.

Има придобит ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.