център мвр

Заключителна конференция по проект „Изграждане на Център за активен мониторинг в системата на МВР“

Заключителна конференция по проект „Изграждане на Център за активен мониторинг в системата на МВР“ се проведе в онлайн формат днес.  Заместник–главният секретар на МВР главен комисар Стоян Темелакиев оцени проекта като иновативен и високо ефективен, с изключителен принос в противодействие на противоправните деяния сред служителите на МВР.

Проектът е на обща стойност 154 700 лева и е реализиран с финансовата подкрепа на Националната програма на България по фонд „Вътрешна сигурност“.

В периода от  11 октомври 2017 до 11 декември 2021 г. екипът по управление и изпълнение на проекта успя да постигне следните предварително заложени резултати:
– Административно регламентиран и технически обезпечен с доставено специализирано техническо оборудване нов Център за активен мониторинг в системата на МВР;
– Методически разработени и въведени 3 антикорупционни мерки, основаващи се на нови технически решения за автоматизирано постоянно пряко аудио- и видео- наблюдение, за използване, обработване и съхранение на оперативна информация от различни източници, по-широкообхватен контрол на полицейски служители на МВР;
– Печатно издание, съдържащо информация за въведените три антикорупционни мерки в системата на МВР.