английска полиция

Хиляди британски полицаи работят без да са проверени за провинения в миналото

Във Великобритания повече от 2500 полицейски служители работят без да са проверени надлежно, показва разследване на BBC. Зачестилите престъпления, извършвани от полицаи, извади на показ процедурите за назначаване на работа в полицията. Изнесените данни показват, че не се извършват необходимите проверки, съгласно въведените правила през 2006 г.

Убийството на Сара Еверард доведе до обръщане на по-голямо внимание на процедурите. От Съвета на началниците на националната полиция заявиха, че е отговорност на всяко отделно звено да гарантира, че проверките са направени. Това включва пълна проверка на миналото на кандидата, осъждан ли е, повдигани ли са обвинения срещу него, поведението на семейството му и неговите приятели, имам ли е финансови проблеми, което би го направило податлив на корупция и т. н.

Освен това през 2019 г. надзорният орган на полицията определи краен срок до юли 2020 г. всички полицейски служители да бъдат надлежно проверени отново съгласно разпоредбите от 2006 г., независимо колко дълго време те са на служба.

Данните на BBC, получени съгласно закона за свободата на информацията, обаче показват, че повече от една четвърт от служителите още не са проверени.