съд на ес

ЕК съди България за неспазване на директивата за местообитанията

Европейската комисия заведе дело срещу България в Съда на ЕС заради неспазване на задълженията ѝ по директивата за местообитанията. След като страните членки впишат своите територии от значение за Общността, те имат срок от 6 години, за да ги определят като природозащитни.

Комисията отбелязва, че България все още не е определила 194 от общо 229 територии от значение за Общността за специални защитени зони в рамките на задължителния срок, а също така не е набелязала специфичните за всяка територия природозащитни цели и мерки за опазване.

Стъпката на Комисията идва, след като през януари 2019 година тя изпрати официално уведомително писмо до страната ни, а през юли 2020 г. – мотивирано становище.