Прокуратура на Република България

СГП с поредно предложение до главния прокурор да внесе в ЦИК искане за снемане на имунитета на кандидат-депутат

Софийска градска прокуратура (СГП) предложи на главния прокурор да внесе мотивирано искане до Централната избирателна комисия (ЦИК) за даване на разрешение за привличане към наказателна отговорност и за задържане на В.В., регистриран като кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Досъдебното производство по случая е образувано на 04.11.2021 г. в РУ в ОД на МВР-Сливен под надзора на Окръжна прокуратура-Сливен и впоследствие е изпратено по компетентност на СГП. Разследването е възложено на следовател от Следствения отдел към СГП.

В хода на разследването е установено, че на 04.11.2021 г. в гр. Сливен В.В. без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества от рода на конопа с общо тегло 1.611 кг и на обща стойност 9666.00 лева и е отглеждал 18 броя растения от рода на конопа в нарушение на установените в ЗКНВП правила.

Събраните по делото доказателства са достатъчни по смисъла на чл. 219, ал. 1 от НПК за привличане на В.В. в качеството на обвиняем за престъпления по НК, както и за задържането му.

Според наблюдаващия прокурор събраният доказателствен материал сочи не само наличие на обосновано предположение за извършени от В.В. престъпления, но и за обоснована реална опасност същият да се укрие и да извърши друго престъпление, ако не бъде задържан. В предложението е посочено, че този извод се основава на по-високата степен на обществена опасност на деянието и дееца, тъй като наркотичните вещества са в значителни количества и на висока парична стойност, отглежданите растения от рода на конопа са голям брой, а деецът е обществена личност, кандидат за народен представител.

В хода на проведеното разследване са извършени разпити на свидетели, претърсване и изземване, оглед, приобщени са веществени доказателства, извършени са и други действия по разследването.

Като кандидат за народен представител В.В. е „лице с имунитет“ и с оглед разпоредбата на чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс, за привличането му в качеството на обвиняем за извършено от него престъпление от общ характер и за задържането му, е необходимо разрешение на ЦИК.