ЦИК направи демонстрация на машинно гласуване за изборите за президент и за Народно събрание

ЦИК ще отговори на ПРБ след жалбата на „Сиела Норма“

Централната избирателна комисия днес ще изпрати отговор на прокуратурата след жалбата на фирмата „Сиела Норма“ за задържани 228 машини за гласуване. По-рано от ЦИК сигнализираха МВР, че устройствата са доставени заедно с другите машини за изборите и има риск от злоупотреби.

От доставчика „Сиела Норма“ твърдят, че устройствата са частна собственост и задържането им е незаконно.

Централната избирателна комисия информира, че незабавно след получаване на информация за доставени 228 специализирани устройства за електронно машинно гласуване до склада за съхранение на машините за гласуване в изборите на 14 ноември 2021 г., които не са предмет на договора между ЦИК и „Сиела Норма“ АД , уведоми Държавна агенция „Национална сигурност“.

Централната избирателна комисия не е възлагала закупуване и доставка на тези машини, които са били транспортирани от „Сиела Норма“ АД, заедно с машините, предмет на договора, и след узнаването за тяхната доставка изиска от „Сиела Норма“ АД информация относно тяхното предназначение, собственост и причините, поради които са били транспортирани едновременно с машините, закупени от Централната избирателна комисия, както и пълен опис със серийните номера на 228-те машини.

Очакваме „Сиела Норма“ АД да предостави изисканата информация, а всички компетентни държавни органи – информация за предприетите действия и извършените проверки, сочат от ЦИК.