Европейска комисия Лаура Кьовеши

Европрокуратурата одобри четирима български кандидати

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение открита грама от постоянното представителство на Република България в ЕС, ведно с писмо от европейския главен прокурор за решение на Колегията на Европейската прокуратура от 25 октомври 2021 г. за назначаване на четирима европейски делегирани прокурори от Република България – Анна Алексова – прокурор в Софийска градска прокуратура, Елена Попова – съдия в Специализирания наказателен съд, Станислав Стойков – прокурор в Софийска градска прокуратура и Виктор Тарчев – прокурор в Софийска градска прокуратура.

Те са назначени с мандат от пет години с възможност за подновяване. Оценката за кандидатурите на Анита Джамалова – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Перник и Ивайло Илиев – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кюстендил, продължава и ще приключи в най-скоро време.