съд благоевград

Съдят бащи и син, представили неверни сведения за евросубсидии

Окръжна прокуратура-Благоевград приключи досъдебно производство и внесе в съда обвинителен акт срещу Б.У. (на 72 години) и А.У. (на 47 години), обвинени за извършено от тях престъпление по НК.

Обвиняемите Б.У. и А.У. са баща и син, които от години активно се занимават със земеделска дейност и производство на животинска продукция. Ежегодно от 2008 г. те се възползвали от отпусканите средства за подпомагане от Европейския съюз на България по различни програми, схеми и мерки. Двамата били наясно с процедурите за кандидатстване и условията, в т.ч. изискването за регистрация като земеделски стопани и относно правните основания за ползване на земеделска земя.

Обвиняемите Б.У. и А.У. стопанисвали, ползвали и обработвали не само своя собствена земеделска земя, но и на техни роднини, познати и наследници на техни съселяни, неживущи в населените места по местонахождението им.

За разлика от баща си, който от 2015 г. бил регистриран като земеделски стопанин, обвиняемият А.У. по различни причини от личен характер не го направил. В същото време той разполагал с пълномощни от Б.У. за представителни функции. Извършвал документална подготовка и физическо участие в процедури по получаване на субсидии от евросредства.

В периода 2015 г. – 2018 г. А.У. декларирал за регистриране само земеделски парцели – собственост на трети лица, които не знаели за това.

За целта обвиняемият А.У. съставял неистински договори за наем от името на собствениците на земеделските имоти като „наемодатели“ и от баща си като „наемател“, които сам подписвал. Впоследствие той ги използвал пред Общинска служба „Земеделие“ в гр. Якоруда при подаване на заявления за подпомагане по различни схеми и мерки за директни плащания със средства, предоставени от фондове на ЕС на българската държава. Посочените в договорите като „наемодатели“ лица не само не знаели за тях, но и не били давали съгласието си на нито един от двамата обвиняеми за обработване и ползване на земята им.

Действайки по този начин, в периода 2015 г. – 2018 г. обвиняемият А.У. получил средства в общ размер на 73 431,10 лева, представляващи субсидия от бюджета на Европейския съюз.

В началото на 2018 г. възникнал проблем при заявяване за подпомагане на имоти в с. Бел камен от друго лице. В общинската служба по земеделие било установено, че те вече се ползват въз основа на договор за наем от Б.У., за който фигуриращият като наемодател не знаел.

Въпреки това обстоятелство през м. май 2018 г. обвиняемите депозирали в общинската служба по земеделие в гр. Якоруда заявление за подпомагане, като отново представили неверни сведения. Те касаели правното основание за ползване на описаните в документите им земеделски имоти. Посочените договори за наем с различни физически лица фактически не били сключени. Впоследствие на сметката на Б.У. била преведена субсидия в размер на 20 191,78 лева.

По делото предстои насрочване на разпоредително заседание от съда.