Висш съдебен съвет

От Георги Чолаков ще зависи дали Съдийската колегия на ВСС ще обсъди казуса „Трифонов“

От председателстващия Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Георги Чолаков ще зависи дали казуса с гражданството на председателя на Софийския градски съд Алексей Трифонов ще бъде обсъден на заседание на Колегията. Това стана ясно от думите на представляващия Съвета Боян Магдалинчев.

Днес стана ясно, че Съдийската колегия е била сезирана от правосъдния министър Янаки Стоилов, че негова проверка в дирекция "Българско гражданство" е установила липса на информация за основанията, въз основа на които Трифонов е станал български гражданин. Той е роден в руския град Курск.

Магдалинчев отказа да коментира по същество какви биха били последиците, ако се окаже, че Алексей Трифонов, който беше избран през  ноември 2018 година за председател на Градския съд, не отговаря на изискването да е български гражданин: "Принципното положение в административното право е – некомпетентен орган, който издава актове – те са нищожни поради липса на компетентност. Но не настъпва автоматично – тоест нищожността на актовете трябва да бъде оспорена по съдебен ред, говорим за административни актове".