мррб

МРРБ:Списък на фирмите, получили аванси за над милиард лева

Строителното министерство изпрати списък на предоставените авансово средства за обекти, в които е констатирано незаконно строителство и/или липса на строителни дейности, са в размер на 1 053 138 824 лв.за изграждане на участъци от 4 до 9 на АМ „Хемус“, скоростния път Видин-Ботевград и укрепването на свлачища. Списъкът бе предоставен от МРРБ, съобщи Дунав мост.

1.Предоставени аванси за укрепване на свлачища по Договор Д-33-4 от 29.10.2019 г.

По договора са предоставени аванси в размер на 179 млн.лв. с ДДС на 27 дружества.

Най-големите получатели са:

„Автомагистрали Хемус“ ЕАД 22 55 813 908 лв.

„Джамбо 33“ ЕООД 19 45 897 457 лв.

ДЛВ ЕООД 10 27 091 260 лв.

ОРС инфраструктура 4 7 021 868 лв.

2. Дадени аванси по Договор Д-122/20.12.2018 г. за АМ „Хемус“, участъци 4,5 и 6 общо 263 114 250.08 лв. с ДДС

участък 4 без ДДС с ДДС

общо 62 169 728.94 74 603 674.73

АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АД 60 558 333.33 72 670 000.00

ПАРСЕК ТРУП ЕООД 1 611395.61 1 933 674.73

участък 5

общо 72 687 280.62 87 224 736.74

ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО

БЛАГОЕВГРАД АД 70 090 000.00 84 108 000.00

ГРОМА ХОЛД ЕООД 2 597 280.62 3 116 736.74

Участък 6

общо 82 404 865.51 98 885 838.61

ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО

БЛАГОЕВГРАД АД 2 496 532.18 2 995 838.62

ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА АД 79 908 333.33 95 890 000.00

БУРГАСЦВЕТ-90

ТАНЕВ ЕООД 1 000 000.00 1 200 000

БГ ПЪТ 2019-ДЗЗД 1 000 000.00 1 200 000.00

3. Дадени аванси по Договор Д33-16/18.12.2019 г. за АМ „Хемус“, участъци 7,8 и 9 общо 425 258 310.38 лв. с ДДС

участък 7

общо 204 590 918.80 245 509 102.56

АБ АД 21 517 440.00 25 820 928.00

ГРОМА ХОЛД ЕООД 50 699 423.27 60 839 307.92

ГРОМА ХОЛД ЕООД 32 354 121.80 38 824 946.16

ГРОМА ХОЛД ЕООД 25 926 271.00 31 111 525.20

ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА АД 40 700 695.92 48 840 835.10

ИНФРА ЕКСПЕРТ АД 33 392 966.81 40 071 560.17

За участък 8

общо 109 712 434.81 131 654 921.77

БИТУМИНА ГМБХ-

БЪЛГАРИЯ ЕООД 69 007 415.63 82 808 898.76

ХИДРОСТРОЙ АД 40 705 019.18 48 846 023.02

За участък 9

общо 35 186 853.98 42 224 224.78

ПЪТИНЖЕНЕРИНГАД 13 247 545.85 15 897 055.02

ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т

ЕООД 21 939 308.13 26 327 169.76

За участк 7 8 9 общо 4 891717.73 5 870 061.28

БУРГАСЦВЕТ-90

ТАНЕВ ЕООД 2 345 902.73 2 815 083.28

ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ

И СТРОИТЕЛСТВО -2009 2 545 815.00 3 054 978.00

4. Дадени аванси по Договор Д33-5/27.08.2020 г. за Видин-Ботевград

общо 185 766 264.30 лв. с ДДС участъци 3, 4 и 5

За участък 3

Общо 65 267 449.68 78 320 939.62

ГЕОРЕСУРС ЕООД 692 660.61 831 192.73

НИВЕЛ СТРОЙ ЕООД 20 216 632.50 24 259 959.00

НИВЕЛ СТРОЙ ЕООД 43 882 580.93 52 659 097.12

ФЛОРИ-Н2 ЕООД 351 704.14 422 044.97

ФЛ0РИ-Н2 ЕООД 123 871.50 148 645.80

За участък 4

общо 38 809 675.10 46 571610.12

АВТОМАГИСТРАЛИ

ХЕМУС АД 26 459 922.14 31 751 906.57

АВТОМАГИСТРАЛИ

ХЕМУС АД 11 693 030.00 14 031 636.00

АЛВЕРС КОМЕРС ООД 198 033.42 237 640.10

АЛВЕРС КОМЕРС ООД 81 501.00 97 801.20

ПАРСЕК ГРУП ЕООД 377 188.54 452 626.25

За участък 5

общо 50 728 095.47 60 873 714.56

АВТОМАГИСТРАЛИ

ХЕМУС АД 14 937 225.00 17 924 670.00

АВТОМАГИСТРАЛИ

ХЕМУС АД 34 810 149.96 41 772 179.95

ПАРСЕК ГРУП ЕООД 508 086.33 609 703.60

ЦЕНТЪР ПЛЕЙ ЕООД 176 389.50 211 667.40

ЦЕНТЪР ПЛЕЙ ЕООД 296 244.68 355 493.62

11 октомври 2021 г.