Янаки Стоилов мин. на правосъдието

Кабинетът готви законови промени срещу спорните инхаус процедури

Три министерства – правосъдното, финансовото и икономическото работят по промени в Закона за обществените поръчки, с които да бъде ограничена практиката  държавни дружества да се използват като посредник за превъзлагане на дейности за милиони без изпълнение на конкурентни условия и без публичност. Целта е да се подобрят и да се направят по-ясни разпоредбите в областта вътрешното възлагане – така наречените инхаус процедури.

Амбицията на трите ведомства е, след като предложенията бъдат подложени на обществено обсъждане, те бъдат внесе в 47-тото на Народно събрание, каза правосъдният министър Янаки Стоилов: „Нашето предложение е инхаусът да се използва, когато юридическото лице разполага с необходимите човешки и технически ресурси, за да осигури самостоятелно изпълнение на не по-малко от 80 на сто от дейностите, предмет на договора. И само по изключение, за някои специализирани дейности, да могат се привличат външни изпълнители“.