Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)

КЗК санкционира „Фриг“ ЕООД за въвеждане в заблуждение относно съществени свойства на стоките или услугите

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „Фриг“ ЕООД в размер на 5 120 лв. за извършено нарушение по чл. 31 от ЗЗК (въвеждане в заблуждение относно съществени свойства на стоките или услугите).

В проучването по преписката, образувана по инициатива на Комисията се установи, че „Фриг“ ЕООД продава продукти (биокамини) в онлайн магазина еMAG.bg в качество на еМАГ Маркетплейс партньор на еМАГ на платформата еМАГ Маркетплейс и като такъв  участва в промоционалната кампания „Черен петък“, проведена на 20.11.2020 г.  По отношение на множество от предлаганите продукти, „Фриг“ ЕООД  в деня на кампанията – 20.11.2020 г. е начислило отстъпка върху първоначална, редовна цена, която е завишена в сравнение с цената, на която същите продукти са се предлагали на 19.11.2020 г.

В резултат на описаното поведение се създават обективни възможности за заблуда у потребителите по отношение на цената на промоционалните продукти, начинът на формирането й и действителния размер на намалението. Потребителите се подвеждат, че в периода на мащабната кампания, каквато е ежегодно провежданата на сайта на еМАГ кампания „Черен петък“, могат да закупят промоционалните продукти с реални отстъпки от досегашните им цени. В действителност, ако биха имали възможност да закупят същите продукти на промоционална цена при начисляване на отстъпки върху редовната им до момента цена, биха получили реално и значително по-голямо намаление.

По този начин се създава и реална възможност за отклоняване на клиенти на други търговци, които предлагат биокамини на българския пазар, с което може да се увредят техните икономически интереси и конкурентната среда.