прокуратура

Прокурорска проверка за замърсяване на въздуха в Димитровград

Районна прокуратура-Хасково – Териториално отделение-Димитровград, се самосезира и разпореди проверка във връзка с публикации в медиите за замърсяване на въздуха в града.

Проверката се извършва с оглед защита на обществения интерес и правата на гражданите по реда на надзора за законност. Тя е възложена на екип от служители на РУ на МВР – Димитровград съвместно с Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково и РЗИ – Хасково. Дадени са указания  за изясняване на източника на замърсяването на въздуха, причините за това и спазването  на екологичните изисквания.

Проверката ще приключи в законния срок.