деликатес

2825 проверки по морето за качествоото на храната през летния сезон

За периода от 1 юни до 17 септември тази година БАБХ е извършила 2825 проверки в обекти за търговия на дребно с храни, подвижни, временни и сезонни обекти, обекти с дейност кетъринг, заведения за обществено хранене, включително и такива намиращи се на територията на хотелски комплекси, туристически обекти, предлагащи услугата „all inclusive“ и други. Проверките бяха извършени на териториите на Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) Бургас, Варна и Добрич.

Унищожени са 617 кг храни от животински и неживотински произход с изтекъл срок на годност, без етикетировка и документи за произход, както и храни, предлагани от обекти без регистрация по Закона за храните. Издадени са 6 заповеди за преустановяване дейността на обекти, от които три на територията на ОДБХ Добрич и три на територията на ОДБХ Варна.

За констатирани несъответствия са съставени 37 акта и 284 предписания. Основно са за неправилно съхранение на храни и предлагане на храни с изтекъл срок на годност; предлагане на храни без етикетировка и без документи за произход; установени обекти без регистрация по Закона за храните; липсващи дезинфектанти и други.

Инспекторите акцентираха в проверките на коректното етикетиране на предлаганите млечни продукти в проверяваните обекти и извършване на проследимост на техните доставчици. В обектите за обществено хранене е извършвана проверка дали работещите лица, притежават редовно заверени лични здравни книжки, както и за спазване от персонала на противоепидемичните мерки, свързани с COVID-19.