съд плевен

Осъдиха условно кмет за документни престъпления и присвояване

По обвинение на Районна прокуратура-Плевен бе осъден кмет за документни престъпления и присвояване на вещи, собственост на Общината. Осъден е на една година и шест месеца лишаване от свобода, което наказание на основание чл. 66 от НК е отложено с тригодишен изпитатeлен срок. Той е лишен и от право да заема ръководна длъжност и работа, свързана с управление и пазене на имущества на държавата, на общините, на кооперациите, на обществените организации и на други юридически лица, в които те участват, за срок от една година и шест месеца.

Х.Т. е признат за виновен и осъден за това, че в периода 25.01.2017 г. – 23.08.2017 г., в качеството си на длъжностно лице – кмет на кметство в Плевенска област, в кръга на  службата си по осъществяване на нотариални функции по Закона за нотариусите и нотариалната дейност, предоставящи му право да удостоверява подписи в документи, които не подлежат на вписване, съставил официални документи – нотариални заверки на подписи в декларации–пълномощни, в който удостоверил неверни обстоятелства, изразяващи се в личното полагане на подписите от страна на посочените в тях лица. Целта на тези документи била да бъдат използвани като доказателство за това, че са предоставени  разрешения от родителите на вписаните в тях малолетни или непълнолетни лица за преминаване и престой зад граница и пътуването им в чужбина – Европа, като бъдат придружавани от съответните упълномощени лица – престъпление по чл. 311, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

Осъден е и по обвинението, че в периода 20.01.2017 г. – 25.11.2017 г., в качеството си на длъжностно лице – кмет на кметство, при условията на продължавано престъпление, присвоил чужди движими вещи – 1538,05 литра гориво на обща стойност 3149,24 лв., собственост на Община Плевен, връчени в това му качество и поверени му да ги управлява. Той зареждал на бензиностанции гориво, предназначено за предоставения му за служебно ползване лек автомобил „Пежо“, в друг лек автомобил, който ползвал за лични цели – престъпление по чл. 201, ал.1  вр. чл.26, ал.1 от НК.

Причинените имуществени вреди на Общината са възстановени от обвиняемия. Наказанията са наложени след внесен в съда обвинителен акт и одобрено от съда споразумение, което има последици на влязла в сила присъда.