Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)

КЗК санкционира „Оренда България“ ЕООД за заблуждаваща реклама

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „Оренда България“ ЕООД в размер на 107 820 лв. за извършено нарушение по чл. 32 във връзка с чл. 33 от ЗЗК (заблуждаваща реклама).

В проучването по преписката, образувана по искане на „Роон“ ООД, се установи, че „Оренда България“ ЕООД провежда рекламна кампания по недобросъвестен начин – дружеството продължава промоционалното предлагане на голям брой продукти на същата намалена цена в рамките на няколко месеца след края на промоцията, която е обявена от 19 август до 9 септември 2020 г. в неговия магазин. 

Начинът на представяне на рекламата и изопаченото представяне на информация относно периода на провеждане на промоциите е от естество да въведе в заблуждение потребителите. Директното посочване и наблягане на обстоятелството, че само в посочения период, за кратко време, се предлагат продукти с рекламираното намаление, при положение че промоционалното предлагане се извършва на практика в много по-продължителен период, е от естество да привлече потребителите по нелоялен начин. Комисията отчита, че предмет на промоцията, във връзка с която се установява нарушение, са голям брой продукти със специфичен характер – бебешки колички, които като продукт са от особена важност потребителите при отглеждане на бебета и деца.

С решението КЗК установява и че от страна на „Оренда България“ ЕООД не са извършени нарушения по чл. 35, ал. 2, чл. 36, ал. 2 и по чл. 29 от ЗЗК.