вкс

Пленумът на ВКС ще обсъди процедурата за избор на следващия председател на съда

Председателят на Върховния касационен съд свика Пленума на съда на 30 септември 2021 г. (четвъртък) от 14.00 ч., като заради епидемичната обстановка заседанието ще се проведе чрез видеоконферентна връзка.

Първата точка от дневния ред е „Обсъждане на процедурата за избор на председател на Върховния касационен съд“. Целта е върховните съдии да се запознаят с приетия от Пленума на Висшия съдебен съвет времеви график (хронограма) за провеждане на процедурата, като ще имат възможност да дискутират и да изложат позициите си по повод на изключително важната роля на Пленума на Върховния касационен съд в процеса на избиране на следващия административен ръководител на съда.