Конституционен съд

За първи път КС ще се произнесе по четири дела в един ден

Днес Конституционният съд ще разгледа по същество и ще се произнесе по Конституционно дело № 10/2021 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 234г, ал. 3 в частта „независимо чия собственост е”, чл. 242, ал. 8 в частта „и когато не е собственост на дееца”, чл. 280, ал. 4 в частта „или му е предоставено доброволно” и чл. 281, ал. 3 в частта „или му е предоставено доброволно” от Наказателния кодекс (Обн. ДВ, бр. 26 от 2.04.1968 г., посл. изм. бр. 9 от 2.02.2021 г.).

Докладчик е съдия Таня Райковска

Висшите магистрати ще се произнесат и по Конституционно дело № 12/2021 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 64, ал. 2, изречение второ от Наказателно-процесуалния кодекс (Обн., ДВ, бр. 86 от 28.10.2005 г., посл. изм. бр. 20 от 9.03.2021 г.).

Докладчик е съдия Павлина Панова

Конституционно дело № 8/2021 г. е образувано по искане на народни представители от 45-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 22 април 2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи със следното тълкувателно питане: „Допустимо ли е с решение на Народното събрание временно да се спира изпълнението на установени от Конституцията и развити в законите правомощия на президента, изпълнителната власт, включително и когато Министерският съвет изпълнява функциите си в условията на чл. 111, ал. 3 от Конституцията, други държавни органи, установени от основния ни закон и съдебната власт?”.

Докладчик е съдия Константин Пенчев

Особен интерес буди дело №8, по което Конституционният съд ще се произнесе дали наложеният от 45-ото Народно събрание мораториум върху решенията на последното правителство на Бойко Борисов е в нарушение на основния закон.

Предложението за мораториума дойде от БСП и „Изправи се! Мутри вън!“ –  както се казваше тогава коалицията „Изправи се, БГ! Ние идваме!“. Той действа от 22 април до 12 май, когато встъпи първото служебно правителство на Стефан Янев, сочи БНР. С налагането му беше забранено отдаването на концесии, емитиране на вътрешен дълг, продажбата на държавни и общински болници, назначенията в държавната администрация, регулаторните органи и предприятията с над 50% държавно участие. Замразени за три седмици бяха и назначенията в съдебната система.

Доколкото мораториумът вече не действа, евентуално произнасяне на Конституционния съд, че противоречи на Основния закон, няма да произведе никакъв правен ефект, но поисканото от ексдепутатите от ГЕРБ тълкувателно решение ще даде еднозначен отговор на въпроса – допустимо ли е с решение на Народното събрание временно да се ограничават установени от Конституцията и развити в законите правомощия на президента, изпълнителната власт и други държавни органи.