мвр еп

Мотивацията за реформи на служебното правителство е впечатляващя

Вие сте глътка свеж въздух – каза евродепутатът Клеър Дейли след представените резултати от досегашната работа на МВР под ръководство на вицепремиера и министър на вътрешните работи Бойко Рашков.

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Бойко Рашков и заместниците му Венцислав Катинов и Емил Ганчев проведоха днес среща с представители на Комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE). В рамките на разговорите Мониторинговата група, следяща за върховенството на правото, постави пред ръководството на МВР въпроси, предизвикали безпокойство след заседание в ЕП, посветено на положението в България.

Сред дискутираните теми акцент бе поставен върху въпросите за полаганите от страната ни усилия за противодействие на корупцията, включително гаранциите за законосъобразното разходване на европейските средства по Плана за възстановяване и устойчивост (на които ще разчита и системата за сигурност и обществен ред, за да бъде по-ефективна), целенасочените действия за справедливо разследване на данните за непропорционално упражнена полицейска сила по време на протестите през м.г.

Министър Рашков увери делегатите в активно предприеманите от служебното правителство действия с оглед постигане на желаните от обществото реални резултати в кратък срок и подчерта, че получаваното одобрение е както стимул, така и ясен знак, че се полагат усилия в правилната посока. Той очерта необходимостта от радикални реформи като един от водещите елементи, необходими за постигане не ефективна борба с корупцията. Имаме свобода, която ни дава възможност за реални стъпки за наваксване на забавянето на България в противодействието на корупцията – сподели пред евродепутатите министър Рашков и представи конкретни констатации по отношение разходването на финансови средства от ЕС, във връзка с които към момента са разпоредени масирани полицейски проверки, в това число и сигнали срещу бивши управляващи.

В този контекст бе поставен и въпросът за съществуващите проблеми в съвместната работа на МВР с прокуратурата при провеждане на конкретни разследвания. Вътрешният министър определи като необходими инициативи за засилен натиск за реформи от страна на ЕС и на ЕК в частност, която към момента няма сериозни активности в този аспект. Ще работим така, както законите повеляват и за изясняване на всички случаи на полицейско насилие с оглед постигането на справедливост. Вътрешният министър подчерта, че паралелно в момента министерството е ангажирано и със гарантиране на законното провеждане на предстоящите избори в страната: С няколко законосъобразни хода успяхме на предходните избори да противодействаме на криминалния вот и поставянето чрез него в унизително положение на определени прослойки от обществото.

Ръководителят на делегацията на ЕП София ин’т Велд, която е и председател на Мониторинговата група, изказа благодарност към министър Рашков за представената откровена гледна точка: Ако започнем да признаваме проблемите, това е стъпка за разрешаването им. Заедно с колегите си, сред които Елена Йончева, Клеър Дейли, Владимир Билчик, Анализа Тардино, Патрик Яки, Сергей Логодински, тя изрази изключително положително впечатление от ангажимента и мотивацията на служебното правителство за реформи в България, включително и в правосъдната система. Подчертана бе възможността за принос чрез прилагане на съществуващи европейски регламенти.