всс

Съдии с подписка за оставките на избраните от тях членове на ВСС

Съдии искат оставките на своите представители в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) – Атанаска Дишева, Олга Керелска, Севдалин Мавров и Цветинка Пашкунова, като заявяват, че това ще бъде решаващо за прекратяване на мандата на този съвет, който е претърпял провал в разрешаването на важни за системата въпроси, пише Lex.bg. „Обръщаме се към Вас като към наши колеги, които не са забравили, че същинското им професионално предназначение продължава да бъде съдийската работа и предстои да се върнат да разглеждат дела в съдилищата. Надяваме се да ни разберете правилно, без да търсите основания за персонална обида или конфронтация.

Провалът на кадровия орган на съдебната власт, в който сме Ви гласували доверие да участвате, и необходимостта дейността му да бъде преустановена са единствената тема, която стои за обсъждане помежду ни сега.

Убедени сме, че съзнавайки високата си отговорност на представители на съдийската общност, ще подадете оставка. Това ще бъде решаващ акт за прекратяване на мандата на този Висш съдебен съвет, защото администриращ съдебната власт колективен орган, който не включва членове, излъчени от съдиите, е напълно лишен от легитимност и не може да продължи да функционира“, се казва в подписката, започната от съдии от Върховния касационен съд (ВКС) и се разпространява в цялата страна.

По време на заседанието на Съдийската колегия Атанаска Дишева заяви, че не е запозната със съдържанието на подписката на съдиите, която не ѝ е връчена, нито е постъпила във ВСС. „В кратката почивка, която имахме, не успях да се запозная с мотивите. Когато се запозная, ще изразя публично своето становище. Правя това изказване, че съм наясно с това, което е публикувано в сайта. Не намирам пречка да продължа личното си участие в заседанието на Съдийската колегия. Когато получа официално документа, ще изразя позицията си“, каза Дишева като уточни, че не е говорила с останалите трима свои колеги, чиито оставки също се искат.

В подписката се отбелязва, че провалът на ВСС е очевиден за всички граждани, което на собствено основание уронва доверието в способността на съдебната власт да се самоуправлява и така да гарантира независимостта си и функционирането на конституционния принцип на разделението на властите.

Съдиите изброяват и в какво точно се е провалил този състав на съвета – неспособността за справяне с неравномерната натовареност и развиване на Системата за измерване на натовареността на съдилищата така, че да има практическо приложение и смисъл за всеки магистрат и за управлението на съдийските щатове; провал на атестационната дейност, който стана повод за промяна на закона, което на свой ред е довело до допълнително натоварване на съдиите, които трябва да участват вече в помощни атестационни комисии; крах с конкурсите като тук се отбелязва и „двукратното унижение на Върховния касационен съд“ (отмяната на два конкурса за ВКС), което е достатъчно за оставка; провал с електронното правосъдие и съдебната карта; невъзможността да се защити авторитетът на правосъдието, когато нападките са идвали от управляващата партия, в частност от министъра на правосъдието Данаил Кирилов, и от фигурата с най-голяма оперативна власт в държавата – главния прокурор; провал да се прояви автентична решимост и воля за проверка на твърденията за политическа и/или криминална предрешеност на кадровите решения за назначаване на председатели на съдилища, и не на последно място „провал на Пленума на ВСС да убеди съдиите и обществото, че е способен да разбере какво в действителност означава професионализъм в прокурорската работа и да избере главен прокурор, в чиято компетентност, независимост и нравственост няма съмнение“.

С други думи, дори и при тотален провал на колективния орган съдбата му е оставена единствено в неговите ръце. Но, както всички знаем, никой не може да бъде съдник сам на себе си (nemo judex in sua causa). Изправени сме пред конституционен проблем, който наред с този, свързан с липсата на ефективен процедурен механизъм за ангажиране на дисциплинарната и наказателната отговорност на главния прокурор, предстои да получи своето разрешение“, се казва още в подписката.

И се добавя, че във всяка област на държавна власт, ако се допусне който и да е орган от властите да действа безконтролно, въпрос на време е той да се превърне в източник на деспотизъм и съдебната власт не е изключение, защото тя практически не подлежи на граждански контрол, поради което по отношение на безконтролния ѝ кадрови административен орган тази опасност може да хипертрофира.

Уважаеми избраници на съдиите във ВСС, тъй като не е предвиден какъвто и да било правен механизъм за търсене на отговорност на колективния орган за администриране на съдебната власт за лошо и дори противоконституционно изпълнение на неговите функции, единственият изход от настоящото нетърпимо за правовата държава положение и единствената гаранция срещу административен произвол на ВСС е индивидуалната човешка съвест на всеки един от Вас.

Част от Вас може би все още се заблуждават, че могат да преустановят провала. Дейността на този персонален състав на ВСС, неговите непрофесионални действия и бездействия категорично опровергават подобни илюзии. Достатъчно е всеки от Вас да си зададе в упор въпроса дали е готов да гарантира с авторитета и името си, че този Висш съдебен съвет ще избере председател на Върховния касационен съд, който няма да бъде подобие на избрания от него главен прокурор“, изтъкват съдиите.

Те уверяват четиримата членове на СК на ВСС, че всичко, което са направили или не са направили не е останало незабелязано, а е част от процеса на съзряване на съдийството. „Неравната и трудна история на утвърждаването на съдебната власт след 1991 г. като независима от политическите власти показва, че съдийството притежава сила, професионално достойнство и социален капитал след всяка управленска криза да си дава ясна сметка за допуснатите грешки и втори път да не ги допуска. Убедени сме, че при втория пряк избор на съдебната квота на Висшия съдебен съвет от съдиите ще бъдем много по- осъзнати за набора от професионални качества на членовете му, необходими за изпълнението на непосредствените задачи пред администрирането на съдебната власт. Надяваме се останалите власти също да направят честна равносметка за поредицата неуспешни политически упражнения върху независимостта на съдебната власт, която трябва да бъде техен животоспособен и безпристрастен коректив, и своевременно да променят модела на ВСС“, се казва още в подписката.

Съдиите обещават да направят оценка на работата на всеки един от четиримата членове на СК на ВСС, за да не допуснат омаловажаване на всяко индивидуално усилие.

С доверие очакваме вашите оставки“, завършва писмото.

Новият УС на ССБ с обръщение-подкрепа към всеки съдия, който смело защитава независимостта

Междувременно новият Управителен съвет на Съюза на съдиите в България (УС на ССБ) излезе с обръщение (пълния текст виж тук), в което изразява подкрепата си за всеки съдия, който с действията си смело е защитавал принципа на независимостта и върховенството на правото. В него се казва още, че основните цели на ССБ ще бъдат обединението на съдийската общност, защитата на професионалните и социалните интереси на съдиите, укрепването на общественото доверие в съда. За осъществяване на тези приоритети е необходимо проактивното поведение на всеки съдия като всички предложения и позиции ще бъдат взети предвид от ССБ в работата му.

УС на ССБ призова магистратите да подкрепят искането им за оставка на всички изборни членове на Висшия съдебен съвет като отново изтъкват проблемите, които препятстват ефективната работа на съда: липсата на равномерна натовареност, на справедливи правила за оценка на дейността на магистратите, неспособност за провеждането на своевременни и честни конкурси, липса на система за определяне на справедливо възнаграждение за съдиите, съобразно количеството и качеството на положения труд, както и провал при изграждането на система за ефективно електронно правосъдие.

Отговорността за тези нерешени проблеми и за лошото административно управление на съдебната власт е на членовете на Висшия съдебен съвет. Достойното поведение изисква те да подадат своите оставки“, се казва в обръщението.

УС на ССБ призовава още за незабавно спиране използването на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) до отстраняване на недостатъците в нея. Те подкрепят и изразеното мнение на съдията от Софийския апелативен съд Милен Василев, че все повече съдии призовават за бойкот на предстоящия избор на двама членове на ВСС на мястото на подалите оставки Красимир Шекерджиев и Боряна Димитрова.

Изразяваме убедеността си, че дискусията по конституционните въпроси, открита от Българския институт за правни инициативи по повод 30-годишнината от приемането на Конституцията на Република България, следва да продължи. Във връзка с това  Съюзът на съдиите в България поема инициативата да бъде активен и съзидателен участник в междуинституционалните и професионалните дискусии“, се казва още в обръщението.