КПКОНПИ

Апелативни съдилища потвърдиха отнемането на незаконно придобито имущество за над половин милион

Софийски апелативен съд и Апелативен съд – Велико Търново потвърдиха решения на първоинстанционни съдилища, с които са уважени искове на КПКОНПИ и на отнемане в полза на държавата подлежи имущество на стойност 610 882, 30 лв., съобщава КПКОНПИ.

От Коста Трифонов и съпругата му се отнема имущество в размер на 392 080 лв. Софийски апелативен съд е потвърдил изцяло решението на Софийски градски съд. В полза на държавата се отнема апартамент в София, 5 недвижими имота (ателиета) в гр. София, 3 леки автомобила (марки „Пух“, „Мицубиши“ и ВАЗ), дружествени дялове и парични суми по сметки.

Проверката срещу Трифонов е започнала след обвинение от прокуратурата за производство и разпространение на наркотици. Съдът посочва, че Коста Трифонов е многократно осъждан за извършени престъпления, преимуществено против собствеността, реда и общественото спокойствие и общоопасни престъпления. Отделно от това, срещу него са образувани множество досъдебни производства и проверки. „Тези данни обосновават извода, че през целия проверяван период Трифонов е реализирал противоправно поведение, осъществявайки състави на престъпления със значителна степен на обществена опасност и увреждайки имуществената сфера на други правни субекти.“ Магистратите посочват и че няма установен законен произход на средствата на семейството, което се доказва от двете назначени съдебно-икономически експертизи.

В периода, в който е придобито имуществото, за което се иска отнемане в полза на държавата, няма установен никакъв законен източник на доходи. Съдебното решение е влязло в сила.

Апелативен съд – Велико Търново е потвърдил решение на Окръжен съд – Плевен, с което се отнема имущество на стойност 218 802, 30 лв. от Тодор Митев и съпругата му. В сумата са включени двуетажна жилищна сграда с РЗП 234 кв. м., два леки автомобила, златни накити и парични суми.

Проверката на КПКОНПИ срещу Митев е започнала след привличането му като обвиняем от прокуратурата за държане на акцизни стоки без бандерол (цигари). Съдът не приема възраженията на Митев, че „престъпната му дейност е пресечена, поради което не може да се предполага, че от тази дейност е реализирал доходи“.

Решението не е окончателно и може да се обжалва пред Върховния касационен съд.