прокуратура

ВАП сезира министъра на културата и кмета на София да проверят адаптацията и реставрацията на минерална баня „Овча купел“

В изпълнение на конституционно установените си правомощия, в защита на обществения интерес и на основание чл.145, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за съдебната власт, Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира служебния министър на културата и кмета на София да организират проверка на обществената поръчка за „Адаптация и реставрация на сградата на минерална баня „Овча купел“ като рекреативен център с активно използване на минералната вода“.

Във ВАП е образувана преписка въз основа на информация в медиите, в която са изложени доводи за недопустима намеса в предназначението и режима на опазването на сградата на баня „Овча Купел“ като културно наследство, както и засягане на нейния статут в нарушение на Закона за културното наследство (ЗКН). В медийните публикации са описани съмнения за нарушения при подготовката на обществената поръчка за трансформирането на баня „Овча купел“ в научен център за върхови постижения.

По време на проверката Министерство на културата следва да установи допуснато ли е нарушение на ЗКН и на издадените актове, касаещи предназначението, статута и режима на опазване на сградата на баня „Овча Купел“ като културно наследство.

ВАП изисква от Столична община (СО) становище относно поставените в медиите въпроси и пълна информация за дейностите, касаещи обществената поръчка. Следва да се докладват и действията, предприети от СО за законосъобразното провеждане на обществената поръчка от Регионалния исторически музей в София, целящи опазване режима на сградата като културен паметник в съответствие с изискванията на ЗКН.

Резултатите от предприетите действия, както и направените констатации следва да се изпратят до ВАП в кратък срок.

Ако по време на проверките бъдат установени данни за престъпление от общ  характер, те трябва да бъдат съобщени на компетентните прокуратури и структури на МВР, за което да се информира и ВАП.