следователки

Младши прокурори и следователи започват работа

Двама младши прокурори встъпиха в длъжност в Районна прокуратура- Бургас. Вероника Николова и Николай Илиев спечелиха конкурс и бяха назначени от ВСС.

Вероника Николова е завършила юридическото си образование в София. В периода от 2017 година до края на 2020 година е работила като разследващ полицай в ОД на МВР – Бургас. Николай Илиев е завършил юридическото си образование в Бургас. Натрупал е опит в органите на съдебната власт, работейки близо 4 години като прокурорски помощник в Окръжна прокуратура-Бургас.

Вероника Николова и Николай Илиев подписаха акта си за встъпване пред прокурор Иван Кирков-административен ръководител на Районна прокуратура-Бургас, след което се заклеха тържествено пред целия колектив на прокуратурата.

Двама младши следователи встъпиха в длъжност в Окръжния следствен отдел на Окръжна прокуратура-Бургас. Теодора Багрева и Теодора Алексиева спечелиха конкурс и бяха назначени от ВСС. Двете дами са завършили юридическото си образование в Бургас. Те успешно завършиха обучението си в Националния институт по правосъдие.

Теодора Багрева и Теодора Алексиева подписаха акта си за встъпване пред прокурор Петя Кралева – заместник-административен ръководител на Окръжна прокуратура-Бургас, която пожела успех в работата на новите колеги.