Иван Гешев - парламент - 19 август 2021 година

Гешев: Унищожаването на Бюрото по защита ще доведе до проблеми с борбата с престъпността

"Становището на прокуратурата е, че една ефикасна и ефективна структура и нейното унищожаване, каквито законодателни инициативи виждам в момента, ще доведе само до проблеми с борбата с престъпността и цената ще бъде платена от българското общество", каза главният прокурор Иван Гешев пред журналисти преди Комисията по правни въпроси да разгледа доклада му за Бюрото по защита на свидетели.

Докладът обхваща периода от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2021 г. Внесен е от главния прокурор на 18 август 2021 г. след решение на парламента от 4 август. "Темата е важна за българските граждани важна е и за прокуратурата, и затова се постарах да дойда пред Правната комисия, защото българските граждани имат право да знаят гледната точка на прокуратурата", допълни главният прокурор.

Депутати предлагат Бюрото за защита да премине под ръководството на Министерството на правосъдието. По думите на главния прокурор тепърва ще се чуят аргументите дали тази структура е работеща. "Ще последва това, че ще бъдат застрашени лица, които се защитават от мафията, включително укриващи се в чужбина като господин Божков. Няма да се охраняват качествено защитени прокурори и следователи", уточни той.

Гешев каза, че знае за един свидетел срещу Божков, който към момента е под защита от Бюрото. Иван Гешев припомни, че при случаи на претърсвания са намирани лични данни на деца на магистрати. "Надявам се да чуете и българските граждани да чуят в Народното събрание за дейността на тази комисия, защото, както казах, тя е изключително ефикасна", каза той.

Гешев обясни, че е изпратил свой заместник на предното изслушване, защото е бил извън столицата и не е бил сигурен дали ще стигне навреме. "Аз уважавам Народното събрание, сигурен съм, че и то уважава съдебната власт и нормално е във взаимоотношенията между различните институции да има уважение, част от това уважение е дори елементарно ниво на толеранс", заяви Гешев.

Обясни, че конкретният доклад за Бюрото е част от общия доклад на прокуратурата и макар да е бил изискан 6 месеца преди периода за отчет, от следствието са се постарали да го предоставят."За мен категорично това е унищожаване на професионалния капацитет на това бюро и проблеми със защита на прокурори, следователи и свидетели. Надявам се това да не е по причини от емоционален характер, защото останах с впечатлението, че най-важното нещо в държавата сега е актуализацията на бюджета", каза Иван Гешев.

Главният прокурор каза, че вижда в тези действия политическа логика, която не съвпада с общественото мнение.