шофьорска книжка

ИПБ за идеите за премахването на контролния талон в свидителството за управление

През последните месеци сме свидетели на необосновано силно желание на политическите партии да извършат промени в ЗДвП, като премахнат контролния талон на шофьорската книжка. Експертите на Института за пътна безопасност са категорични, че с това си първо действие по промени в ЗДвП политиците няма да постигнат нито една от основните задачи за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм, като дори напротив, ще се създадат предпоставки за още по-лесно заобикаляне на административния наказателния процес.

В сега действащия закон контролния талон служи за потвърждаване на валидността на шофьорската книжка. При съставяне на акт за установяване на административно нарушение същият се отнема и се връща при получаване на издаденото наказателно постановление. Ако премахнем контролния талон, без да променим целият административен ред за налагане на наказания при извършени нарушения по ЗДвП, ще създадем възможност още по-лесно да бъде заобиколен административно-наказателния процес. В момента около 30% от наказателните постановления никога не се връчват и по този начин създаваме системните нарушители на движението по пътищата. При премахване на контролния талон, без промени в административно-наказателния процес, невръчените наказателни постановления ще нараснат до 70%.

Институтът за пътна безопасност препоръчва на всички политически партии да не използват темата пътна безопасност за тесни политически интереси. Проблемите в безопасността на движението по пътищата трябва да се решават всеобхватно и ефективно от доказани експерти в тази област. В противен случай ще продължаваме да бъдем една от страните в Европейския съюз с най-висок риск от това да загинеш по пътищата.

Оставаме в готовност да предоставим експертиза на политическите партии, които не искат да използват пътната безопасност за популизъм и фалшива загриженост.