МВР сграда

Работна среща в МВР за действията при повишен миграционен натиск

В изпълнение на решенията, взети по време на Консултативния съвет по национална сигурност /КСНС/ при президента на републиката Румен Радев, на 19 август в МВР беше проведена работна среща във връзка с действията при повишен миграционен натиск по държавните граници на страната с Република Турция и Република Гърция. Срещата беше ръководена от заместник министър-председателя по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи Бойко Рашков.

В нея взеха участие министърът на отбраната Георги Панайотов, министърът на външните работи Светлан Стоев и ръководителите на службите за сигурност.

По време на работната среща всеки от присъстващите представи доклад по линия на компетентностите на ръководената от него структура за състоянието и възможностите за противодействие на миграционния натиск по държавните ни граници и във вътрешността на страната. Набелязаха се конкретни действия във връзка със защита на националната сигурност. Беше взето решение за провеждане на регулярни срещи съобразно динамиката, свързана с миграционните процеси.