спецсъд

Спецпрокуратурата е предала на съд за корупционни пристъпления 38 лица, 7 са осъдени

През първото полугодие на 2021 г. Специализираната прокуратура е предала на съд 38 разследвани за корупционни престъпления лица, нанесли вреди за общо над 2,5 млн. лв. Присъдите на 7 други лица са влезли в сила с решения на Върховния касационен съд.

39-ият предаден на съд обвиняем е бивш министър на околната среда и водите, обвиняем по досъдебното производство за водната криза в Перник в края на 2019 г. Днес Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу него и срещу временно изпълняващата длъжността кмет на община Перник.

На 10 януари 2020 г. действащият по това време министър бе привлечен към наказателна отговорност за безстопанственост, след като в хода на разследването бе установено, че през периода от 1 април 2019 г. до 19 ноември 2019 г. е довел с умишлени действия до разпиляване на имущество, публична държавна собственост – вода за питейно-битови нужди от язовир "Студена", както и до други значителни вреди чрез засягане на стопанската  дейност на търговско дружество „ВиК Перник“ ООД (водоснабдяващо населението на гр. Перник и останалите селища в общината). Установените щети са в размер на 1 025 303 кубически метра вода на стойност 1 901 937,06 лева, представляващи незаконосъобразно разрешени и използвани количества вода за промишлени цели от търговските дружества „Стомана Индъстри“ АД и „Топлофикация Перник“ АД.

На 24 януари 2020 г. към наказателна отговорност по делото бе привлечена и временно изпълняващата длъжността кмет на община Перник за това, че през периода от 9 октомври 2019 г. до 11 април 2019 г., след като е била уведомена писмено по надлежния ред от управителя на „ВиК Перник“ ООД, че е налице силно намаляване на дебита на водоизточниците и на водния ресурс в яз. "Студена", и след като ѝ е било предложено да бъдат предприети действия за въвеждане на режим на водоползване в населените места в общината, не изпълнила служебните си задължения, произтичащи от Закона за местното самоуправление и местната администрация и от Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и не предприела съответните действия (издаване на заповед) за въвеждане на режим на водоползване в община Перник.

В хода на разследването на водната криза в Перник бяха разпитани общо 156 свидетели. Обработено бе огромно количество документация. Извършена бе деветорна комплексна съдебно-техническа експертиза, направените бяха огледи на язовир „Студена“ и прилежащите му канали и деривации, както и геодезически замервания на язовирните съоръжения.

Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.