вкс

Пленумът на ВКС предлага да се преустанови работата с Единната информационна система на съдилищата

Проведено бе, чрез видеоконферентна връзка, заседание на Пленума на Върховния касационен съд (ВКС) за обсъждане на предложение от заместниците на председателя и ръководители на Наказателната, Гражданската и Търговската колегии, свързано с използването на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС).

Със 75 гласа „за“ от участвалите в заседанието 81 върховни съдии (при 6 гласа „против“) Пленумът на Върховния касационен съд прие решение, с което предлага на председателя на ВКС:

– да издаде заповед за преустановяване на използването на ЕИСС във ВКС, считано от 02.08.2021 г., и възобновяване на работата с Автоматизираната система за управление на делата от 02.08.2021 г.

– да издаде разпореждания на съдебната администрация за изпълнение на решенията на Пленума на Върховния касационен съд.