Прокуратура Сийка Милева

Изявление на Сийка Милева по повод сигнала на Бойко Рашков до прокурор Сарафов

Постъпилият днес сигнал от служебния министър на вътрешните работи г-н Бойко Рашков, с твърдения за извършени противоправни деяния от главния прокурор, е поредната политическа атака на изпълнителната власт срещу Прокуратурата на Република България. Сигналът е адресиран лично до г-н Борислав Сарафов – директор на Национална следствена служба. Авторът на сигнала, притежаващ научна степен в сферата на наказателния процес – доцент Бойко Рашков, би следвало да знае, че разследването на магистрати, съгласно процесуалния закон, е от компетентността на Софийска градска прокуратура или на Специализираната прокуратура в зависимост от твърдените факти и обстоятелства. В конкретния случай НСлС няма правомощия да образува досъдебно производство.

Поради това постъпилият днес сигнал в Национална следствена служба е изпратен на единствено компетентния в случая орган –  Специализираната прокуратура. Преценката за наличието на основания за образуване на досъдебни производства е единствено и само от компетентността на прокурор.

Отново сме свидетели на поредния политически акт, без каквато и да било правна аргументация, който цели да урони престижа на съдебната власт. Очевидно, европейските ценности като върховенство на правото и разделение на властите не се зачитат от представители на изпълнителната власт, които по дефиниция са призвани да ги спазват и отстояват.

В случай че в сигнала са посочени същите факти, които бяха обект на обсъждане от ВСС по повод предложението на министъра на правосъдието за предсрочно освобождаване на главния прокурор, следва да се има предвид, че тези факти вече бяха оценени като правно несъстоятелни.

Единственият резултат от тази политическа атака е противопоставяне на институциите и уронване авторитета на Прокуратурата на Република България. За съжаление, цената за това е неефективно функциониране на правоохранителните органи и тази цена ще бъде платена от българските граждани.