блок саниране

Отпада ваденето на технически паспорти за блокове и къщи

Служебният министър на регионалното развитие Виолета Комитова спази обещанието си и МРРБ пусна за обсъждане радикални по дух промени в Наредбата за техническите паспорти на сградите.

Става дума за многократно ремонтиран нормативен акт, който от 2006 г. се опитва да натрапи на собствениците на апартаменти и къщи срокове, в които да снабдят имотите си с технически досиета, пише ''Сега''. Задължението бе въведено за всякакви постройки – и частни, и обществени, а няколко поредни правителства (основно на ГЕРБ), уверяваха, че това е по европейски изисквания. От 2007 г. новите строежи задължително се предават с "паспорт", който описва основните им характеристики – конструкция, енергийна ефективност и т. н. А тъй като съставянето на технически паспорт на здание е сложна, скъпа и вреемка задача, сроковете за по-старите сгради многократно бяха измествани и отлагани, като последната дата бе краят на 2022 г. (за да се изготви паспорт, трябва да се набавят всички документи на строежа, което често е невъзможна мисия, правят се обследвания, които струват скъпо, ако има дефекти, на собствениците се дават предписания и т. н).

Още когато пое министерския пост, архитект Комитова обяви, че графиците за паспортизация са безумие и че изготвянето на техническо досие за по-старите сгради трябва да е задължително само когато се направи реконструкция или по-сериозен ремонт (такъв случай са блоковете, минали през програмата за "безплатно" саниране, те вече са снабдени със заветния документ).

В последните дни на кабинета "Борисов" тогавашният министър Петя Аврамова пусна проект за удължаване на срока за задължителна масова паспортизация до края на 2024 г. Сегашният вариант, публикуван за обществено обсъждане, предвижда много по-далечен краен срок (31 декември 2032 г.), при това само за сградите, които са публична собственост, за частните крайна дата няма, а съставянето на досие ще е задължително само при ремонти и реконструкции, засягащи цялата постройка или конструкцията й.

Конкретното предложение гласи: Технически паспорт за съществуващ строеж се съставя след извършено обследване по реда на чл. 176в от ЗУТ при извършване на строителни и монтажни работи, които обхващат целия строеж и за които се изисква издаване на разрешение за строеж, както и при извършване на строителни и монтажни работи, които обхващат част от строежа, но засягат конструкцията му.

В мотивите към проектонаредбата се посочва, че едва 10 803 сгради са снабдени с технически паспорт (от тях 2200 са минали през саниране). Това е 0,39% от всички стари и нови сгради в България, които по данни на Агенцията по геодезия, картография и кадастър към април 2021 г. са близо  2.7 милиона. "Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд предвижда до 2050 го. да бъдат обновени 60% от жилищния фонд и към 17% от нежилищния.  Според нея мерките за енергийна ефективност трябва да бъдат съчетани с техническите мерки за устойчивост на конструкцията, безопасност в случай на пожар, хигиена, здраве и околна среда, достъпност и безопасност при експлоатация, устойчиво използване на природните ресурси. В този процес техническата паспортизация на сградния фонд ще има съществена роля за устойчивото развитие на сградния сектор", пише в мотивите към проектопромените в наредбата.