диплома гешев

Адвокат Минчо Спасов: Дипломата на Гешев е невалидна, не може да бъде главен прокурор

Аз направих едно малко разследване за дипломата на главния прокурор Иван Гешев. Оказа се, че личните данни липсват, няма номер на диплома, удостоверението за правоспособност няма номер. Заверката очевидно не е от юрист, защото няма подпис, няма факултетен номер, няма дипломен номер. Тази диплома е издадена въз основа на указ № 2415 от 1987 г. на председателя на държавния съвет Тодор Живков. Този указ не действа след 1990 г. В самия сайт на Академията е записано, че дава юридическа правоспособност само до 1991 г. Дипломата на Гешев е от 1994 г. Това коментира адвокат Минчо Спасов в ефира на "Честно казано с Люба Кулезич".

"В действащия към онази дата закон пише, че ВУЗ-овете се създават със закон, а не с указ от Държавния съвет. В сайта на Академията на МВР пише, че докрая на учебната година 1989-1990 г. на завършилите факултетите на Държавна сигурност "Народна милиция" се признава специалност "Право", но не и след 1990 г. Едва 2002 г. Народното събрание приема закон, съгласно който ВИПОНД депутатите са приели предложението на председателя на НС Огнян Герджиков студентите и курсантите, изучаващи "Държава и право" да придобиват само образователна степен "Бакалавър", така завършващите тези специалности няма да имат право да извършват юридическа професия. Точно "Държава и право" е специалността на Гешев. Към тази дата това учебно заведение не е имало статус на ВУЗ", коментира той.

Адвокат Иван Петров пък анализира думите на адвокат Спасов: "Доколкото разбирам Гешев няма правоспособност да бъде магистрат. Ако той изначално не е имал тази правоспособност, той изобщо не е могъл да встъпи като следовател, прокурор или главен прокурор. Ако това действително се провери и дали ВИПОНД са могли да издават специалност "Право", то може да се окаже, че Гешев не може да бъде част от съдебната система. Като са го допуснали веднъж в нея, след това са решили, че може да го развиват вътре в нея", коментира той.