Висш съдебен съвет

ВСС публикува мотивите на Янаки Стоилов за прекратяване мандата на Иван Гешев

Предложение от министъра на правосъдието на основание чл. 175, ал. 5 във връзка с чл. 173, ал. 3 от ЗСВ за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор на Република България Иван Стоименов Гешев поради наличие на обстоятелства по чл. 129, ал. 3 т. 5 от Конституцията на Република България във връзка с информация, представена от министъра на вътрешните работи.

Писмо от главния прокурор на Република България Иван Гешев

Четете, не е държавна тайна.