ВАС

ВАС реши: Строителството на „Златен век“ продължава

С окончателно решение на Върховния административен съд строежът на сградата "Златен век" може да продължи. Това е така, защото върховните съдии оставиха в сила определението на административния съд в София, който пък спря заповедта на ДНСК за ново спиране на строежа.

Делото на предпоследната инстанция беше образувано по частна жалба на ДНСК срещу определението на първоинстанционния съд. С него беше допуснато обезпечение на предявен от "Артекс" иск срещу ДНСК по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Според определението на ВАС правилно административният съд в София е приел, че представените от "Артекс" доказателства за финансови вреди, които биха настъпили от последващо спиране на строежа, безспорно установяват и наличието на обезпечителна нужда от спиране на административното производство.

Върховните магистрати приемат, че искът е подкрепен от достатъчно убедителни писмени доказателства и на следващо място за ДНСК не биха настъпили каквито и да е вреди от допуснатото обезпечение с оглед характера на приложената от съда обезпечителна мярка.

Когато през юни административният съд в София се произнесе, стана ясно, че загубите заради престой са близо 5 млн. лв., неустойките към клиенти заради удължаване на срока на строителството – 2,5 млн. лв., а пропуснатите ползи заради отказали се достигат близо 11 милиона.