мвр унгария

Бойко Рашков и Шандор Пинтер ще продължат двустранното сътрудничество

По покана на заместник министър-председателя по вътрешен ред и сигурност и министър на вътрешните работи Бойко Рашков,  заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи на Унгария Шандор Пинтер бе на еднодневно работно посещение в София.

В рамките на официална среща бе дадена висока оценка на двустранното сътрудничеството в областта на вътрешните работи, осъществявано между България и Унгария, както и на успешното взаимодействие по линия на различните регионални формати. Двамата бяха единодушни относно важността на охраната на външните граници на ЕС. Министър Рашков информира госта за предприетите мерки за овладяване на миграционните предизвикателства. От унгарска страна отново бе потвърдена подкрепа за България за членството й в Шенгенското пространство. Министър Пинтер сподели успешни технологични решения, разработени в МВР на Унгария, насочени към повишаване събираемостта на ДДС и електронното здравеопазване.

Двамата министри препотвърдиха готовността си за продължаване на ефективното двустранно сътрудничество за противодействие на трансграничната престъпност.