съд добрич

В Добрич са образувани десет преписки за нарушаване на политически права

В Районна прокуратура-Добрич са образувани десет преписки във връзка с постъпили сигнали, отнасящи се до предстоящите избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г., в които се съдържат твърдения за нарушаване на политическите права на гражданите. По седем от преписките са били извършени проверки, които са приключили. Тези преписки са били прекратени и по тях е бил поставен отказ да се образува досъдебно производство, тъй като при извършените по тях проверки не са били събрани достатъчно данни за извършени престъпления против политическите права на гражданите.

По другите три преписки наблюдаващите прокурори са възложили на органите на МВР извършването на проверки, които към настоящия момент не са приключили. Съгласно Указания относно организацията на работа при осъществяването на контрол за законосъобразност от Прокуратурата на Република България при провеждането на избори, проверките от органите на МВР следва да се осъществяват в срок не по-дълъг от 48 часа. Материалите от извършените проверки по преписките следва незабавно да бъдат докладвани лично на наблюдаващия прокурор, който едва след това ще може да извърши преценка относно наличието на достатъчно данни за осъществен състав на престъпление от общ характер.

Във връзка с предходните избори за Народно събрание, проведени на 4 април 2021 г., в Районна прокуратура – Добрич са били образувани две досъдебни производства. По едното от тях разследването е приключило, делото е било внесено в Районния съд в града със споразумение, което е било одобрено. Разследването по другото досъдебно производство продължава и се извършва в законоустановените срокове.