районна прокуратура

През юни РП – Стара Загора е предала на съд 142 лица

През юни 2021 г. обвинителите от Районна прокуратура – Стара Загора и териториалните отделения в Казанлък, Чирпан, Раднево и Гълъбово са решили по същество и са внесли за разглеждане в съда 138 прокурорски акта срещу 142 лица. От тях 53 са обвинителни акта, 65 споразумения за решаване на делото, 20 предложения за налагане на административно наказание.

Най-висок относителен дял имат общоопасните престъпления – 72 акта срещу 73 лица /за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества, без притежание на свидетелство за управление на МПС, за пътнотранспортни произшествия, за държане/засаждане/отглеждане на високорискови наркотични вещества и др./. Следват престъпленията против собствеността – 25 акта срещу 25 лица /кражби, грабежи, измами/, след което са престъпления против личността – 16 акта срещу 16 лица /телесни повреди, закана с убийство, против половата неприкосновеност – блудства, изнасилвания/.

Внесени са 10 акта срещу 10 лица за престъпления против брака и семейството – незаконно съжителство с лице, ненавършило 16-годишна възраст, наплащане на издръжка и други. С влезлите в сила присъди през месец юни 2021 г. са осъдени 146 лица.