Висш съдебен съвет

Заключителният етап на Образователната програма на ВСС приключи като правно състезание

Ученици от 11 клас на Хуманитарната гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Пловдив взеха участие вчера в правен дебат по Образователната програма на Висшия съдебен съвет – „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища  и прокуратури“. Заключителната проява за учебната 2020/2021 г. бе организирана съвместно от Апелативна и Окръжна прокуратура – Пловдив и Окръжен съд – Пловдив.

В Тържествената зала на едно от най-старите училища в България три отбора от по трима ученици от 11 клас дебатираха по темите: „Искате ли да учите право? Какво знаете за професията на съдията и прокурора?“, „Как да се предпазим от компютърни престъпления?“ и „Наркотиците – лесен начин да изгубиш свободата си“. Единадесетокласниците демонстрираха отлични знания и представиха атрактивно наученото през годината. Проявата премина при спазване на всички противоепидемични мерки.

Победителите бяха определени от жури в състав: Ваня Христева – заместник – апелативен прокурор, Розалия Шейтанова – председател на Окръжен съд – Пловдив, Галина Андреева-Минчева – заместник – окръжен прокурор на гр. Пловдив,  младшите съдии от Окръжен съд – Пловдив Силвия Алексова, Мирела Чипова и Костадин Иванов, и Галина Константинова – експерт „Връзки с обществеността“ в Окръжен съд – Пловдив. Победител стана отборът на 11а клас, представил темата за опасностите в интернет, а на второ и трето място се класираха учениците от 11д и 11г клас, които разказаха за професията на магистрата и за вредата от употребата на наркотици.

Участниците в правното състезание получиха като подарък Конституция на Република България, удостоверение за отлично представяне, документална книга за Васил Левски, както и ваучери за книги. Наградите връчиха Ваня Христева, Розалия Шейтанова и Галина Андреева – Минчева.

На заключителната проява присъстваха Емил Начев – директор на Хуманитарната гимназия „Св.Св. Кирил и Методий“ и Гергана Кендерлиева – педагогически съветник в училището.

През учебната 2020/21 г. магистратите от прокуратурата и съда изнесоха открити уроци по Образователната програма на ВСС и в НХГ „Цанко Лавренов“, гр. Пловдив.